Orgel

Noder - orgel solo

Leif Kayser var en af Danmark mest produktive komponister af især orgel- og kirkemusik. Han udgav og forhandlede selv de fleste af sine værker i sirligt kalligraferede udgaver, som han lod trykke hos Atelier Elektra.

Efter hans død har det været vanskeligt at erhverve hans noder; mange har desuden været udsolgt. Endelig har enkelte værker fra Kaysers sene år kun foreligget som fotokopier.

En kreds af organister tog derfor i 2016 initiativ til en genudgivelse af Kaysers orgelværker på Edition·S i nye, let læselige udgaver. 

 

I videst muligt omfang er Kaysers egne udgivelser og trykforlæg benyttet til facsimileudgaver. Værker med c-nøgle er imidlertid blevet renskrevet i g- og f-nøgle. Al Kaysers orgelmusik foreligger således uden c-nøgler nu [undtagen Julesalmelege, som det ikke har været muligt at få licens til]. 

 

Forord og noter på dansk og engelsk giver, sammen med Edition·S' internationale bagkatalog, mulighed for at kendskabet til Kaysers værker nu kan blive udbredt internationalt. 

Nyudgivelser af orgelmusik på Edition·S

i B4tværformat med spiralryg: Gennemse og køb HER!

EARLY WORKS

Sonatina (facsimile)

3 Improvissazioni (renskrift )

 

MARIAN WORKS

Toccata sopra Ave Maria (facsimile)

3 Maria-fresker (facsimile + renskrift af 1 sats)

 

VARIATIONS

Variazioni sopra In dulci Jubilo (facsimile)

Variazioni Pasquali (renskrift )

Entrata reale (renskrift )

 

ROSKILDE WORKS

Hymne til Hertug Knud (renskrift)

Lauda Sion Salvatorem (renskrift)

 

FANTASIAS

Fantasia, Arabesco, Corale (facsimile)

Fantasia é Inno (renskrift)

monogramma meditativo (renskrift)

 

SUITE 1 & 2

Suite Caratteristica (facsimile)

Suite nr. 2 (facsimile)

 

SUITE 3 (renskrift)

 

SUITE 4 (renskrift)

 

SONATA (renskrift)

 

CONCERTO PER ORGANO (renskrift)

 

REQUIEM

(facsimile og supplerende renskrift)

  

 

PARTITAS & CHORALES

5 partitaer:

  Den lyse dag ... og natten

  Det hellige kors

  Jeg ved et evigt himmerig 

  Nu bede vi den Helligånd

  Puer natus

11 orgelkoraler:

  Afvend din vrede

  Die ganze Welt

  Et trofast hjerte

  Guds godhed vil vi prise

  Jeg vil mig Herren love

  Lad vaje højt

  Lyksaligt det folk

  O ew'ger Gott

  Sct. Birgitta

  Til himlene rækker

  Øjne, I var lykkelige

 

PEZZI SACRI

Pezzi Sacri I (facsimile)

Pezzi Sacri II (facsimile)

Pezzi Sacri III (facsimile)

Renskrevne satser (7, 30, 31, 39, 44)

 

KIRKERUDER

(facsimile m. renskrift af 5. sats)

 

PEZZI SINFONICI:

Fantasia melodica &
Notturno drammatico (renskrift)

 

FORSPIL OG LEDSAGESATSER

til 150 salmer ("Koralbogen")

Desuden findes følgende orgelværker udgivet på andre forlag: 

Parafrase over gregorianske motiver (renskrift i g- og f-nøgle) Edition WH  33189

- Originaludgaven med c-nøgle forhandles også stadig (SK 05447)

Julesalmelege (originaludgave med C-nøgle) Engstrøm & Sødring (Danmusik)