Solo med orgel

Leif Kayser 100 år

Fem hæfter (under udgivelse):

 

Templum Domini for bariton og orgel. Facsimile samt renskrift af 1. sats uden C-nøgle. 
http://www.edition-s.dk/da/node/7740

 

Ps. 136 for alt, bariton og orgel. Renskrift

 

Tre Salmi for alt og orgel. Facsimile med tillæg indeholdende Kaysers artikel om tilblivelsen af værket. 

http://www.edition-s.dk/da/music/leif-kayser/3-salmi-per-contralto-e-organo

 

In natale salvatoris for mezzo og orgel

Proprium in nativitate Domini for enstemmigt dame- og herrekor med orgel. Facsimile. 

 

Desuden er Caleidoscopio for fløjte og orgel blevet suppleret med renskrevne udgaver i G- og F-nøgle af satser, der ellers er noteret i C-nøgle. 

http://www.edition-s.dk/da/node/7789